Hétmagyar - Társasjáték - 8 éves kortól

Hétmagyar - Társasjáték - 8 éves kortól
Hétmagyar - Társasjáték - 8 éves kortól
Hétmagyar - Társasjáték - 8 éves kortól
Hétmagyar - Társasjáték - 8 éves kortól
Hétmagyar - Társasjáték - 8 éves kortól
Hétmagyar - Társasjáték - 8 éves kortól
Hétmagyar - Társasjáték - 8 éves kortól
Hétmagyar - Társasjáték - 8 éves kortól
Hétmagyar - Társasjáték - 8 éves kortól
Out of stock
14.33 £
Out of stock
Comparison
To Favourites
Hétmagyar


2013-ban volt a honfoglalás befejezésének az 1111. éves évfordulója. Ennek emlékére készült a HÉTMAGYAR társasjáték.
A játék tartozékai: 1 db kétoldalú (fóliás) térkép, 9 db fa csatakorong, 1 db időmérő fabábu, 64 db győzelempont jelző, 248 db seregjelző, 20 db terepkártya, 56 db egyébb jelzők és színes játékszabály.

A játékot 4 játékmódban lehet használni ezek:
Hétmagyar
Pozsonyi csata
Népvándorlás
Hadak ura

Hétmagyar Játékmód
Játékidő: 60 – 70 perc

Történelmi előzmények: A hét fejedelmi személy, akit mind a mai napig hétmagyarnak hívnak, tanácsot tartott, hogy szülőföldjét Dentü-Mogyert elhagyja. Választásuk Atilla király földjére, Hunniára és Pannóniára esett. A hét fejedelem közös és igaz értelemmel belátta, hogy a megkezdett útnak végére csak akkor járhat, ha egyetlen vezér fogja össze a hungárusokat. A hadban hatalmas, hűségben állhatatos hat fejedelem Álmos vezérnek ezért ezt mondta: “A mai naptól kezdve téged vezérünkké és parancsolónkká választunk, s ahova a szerencséd visz, oda követünk téged.” Így lett Attila leszármazottja, Álmos a hungárusok nagyfejedelme, akinek fia, Árpád vezeti be a népét az Isten által kijelölt földre.

Előkészület: 4 db elemből rakjuk össze a játéktáblát, és tegyük az asztal közepére, hogy minden játékos jól láthassa. A térkép a Kárpát-medencét és a környező területeket ábrázolja, összesen 23 tartományra osztva. A tartományok határát fehér vonal jelöli és külön nevük is van, amely a játékszabály hátoldalán lévő térképen látható. Az elnevezések egyrészről a római provinciák régiói, másrészt a magyar krónikákban található nevek. A játéktábla jobb alsó sarkában látható az időmérő táblázat, tegyétek az időmérő fabábút az első küldetésre! A játék 4 körből áll, ezért minden kör végén helyezzük át az időmérő fabábút a következő küldetésre. A térképre a doboz alján lévő ábra alapján tegyétek fel a megfelelő harcosokat. Minden morva, délszláv, bolgár tartományra 3-3 db, minden frank, és az északi szláv tartományra 2-2 db, továbbá az avar tartományokra 1-1 db sereget tegyetek fel, úgy hogy a nép neve legyen felül. Tegyétek fel Dentü-Mogyer területére a 20 db magyar sereget, a 8 db jurta-családot, a 8 db jurta-harcost, a 8 db búza-rézüstöt, és a 8 db szürke marhát.

Két játékos esetén az egyik fél vezeti a harcosokat, ő Árpád fejedelmet személyesíti meg. A másik játékos a nemzetségeket (jurtákat) és az élelmezést (búza, marha) vezeti. A második játékos választhat nevet Árpád fiai közül, Levente, Tarhos, Üllő, Jutas, Solt. 3 játékos esetén a harcosok hadmozdulatait két vezér vezeti, az első játékos Árpádot, a harmadik játékos Kurszánt személyesíti meg. A második játékos ugyanúgy a jurtákat és az élelmezést irányítja. 3 játékosnál Árpád és Kurszán osztozik a 20 lovasíjászon, javasoltan meg lehet felezni 10-10 re, de más megállapodás is lehetséges a két vezér között, figyelembe véve a közös stratégiát. Hogy ne keveredjenek össze a két hadvezér seregei, a következőképpen tudjátok megkülönböztetni őket. Árpád vezesse azokat a csapatokat, amelyeknek a hátoldalán nem lovasíjász látható, ezeket “magyarok” felirattal felfelé tegye a táblára. Kurszán vezesse azokat a seregeket, amelyeknek a hátoldalán is ugyanaz a lovasíjász található, ennek pedig a felirat nélküli oldala legyen felül.
Pozsonyi csata Játékmód
Játékidő: 60 perc

Történelmi előzmények: Az Úr 907. évének májusában a keleti frank uralkodó seregszemlét tart Ennsburg közelében. A magyar fürkészek ekkor még nem sejtik, hogy a keleti frank-bajor sereg Árpád népe ellen gyülekezik. A keleti frank király IV. Lajos jelszava a következő: “decretum… Ugros eliminandos esse”. (elrendeljük…… hogy a magyarok kiirtassanak) A Duna déli partján, majd az északi partján is megindul a közel 100 ezer főből álló sereg. A két sereg utánpótlását és kapcsolatát egymással a Dunán lévő hajóflotta segíti. Az idős Árpád fejedelemnek, ha sikerül is összegyűjteni a seregeit, legfeljebb 35 ezer harcost tud kiállítani a behatolók ellen, akik már Pozsony közelébe értek.
Előkészület: 4 db elemből rakjuk össze a hatszögletű rácsos pozsonyi csata térképét, és tegyük az asztal közepére, hogy minden játékos jól láthassa. A keleti frank sereget vezető játékos készítse ki a csapatait, 20 db frank, 8 db bajor 4 db morva sereget és 8 db hajót. A magyar sereget vezető játékos készítsen ki 14 db magyar lovasíjászt. A keleti frank király nyugatról a térkép bal oldalától kezdi meg az üres csatatér birtokba vételét. A gyalogosok hármat, a hajók négyet léphetnek egy körben. A csatában 4 db frank, 4 db bajor lovas és 14 magyar lovas vesz részt, a lovasok legfeljebb négyet léphetnek egy körben. Mindkét fél 12 mozgáspontot használhat fel a saját körében, 1 szomszédos hatszögre való lépés 1 mozgáspontnak felel meg. A hajók 2 sereget tudnak szállítani egyszerre. A sereg a hajóra felléphet és a szárazföldre leléphet, de a másik hajóra nem szállhat át.

Recommend
Print
Question about the product
Details
Játékidő a játékmódtól függően: 60-120 perc
Életkor: 8 éves kortól
Játékosok száma: 2-4
Tervezés, grafika, megvalósítás: Csanádi József
Kiadás: 2012. október 23.
Info
Google Termék Kategória
1246
Article No.
tj_km_hm_01