Armguards

Az oldás után az ideg nagy sebességgel közelít az alkar felé.
Előfordulhat, hogy rossz tartásból, vagy egyéb más okoból kifolyólag odacsaphat az íjat tartó kézre. Ez ellen védenek az alkarvédők.
Continue