+36-70/9406135 | kapcsolat@archery.hu            

+36-70/9406135 | kapcsolat@archery.hu            

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
A webáruház címei:

www.archery.hu és www.kerecsenijasz.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Magyar Íjász Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 26/B.

Cégjegyzékszám: 01 09 958665

Adószám: 23291526-2-41

Képviseli: Garas Mihály - ügyvezető

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapesti Cégbíróság

Főtevékenység: 4764 Sportszer-kiskereskedelem

Bankszámlaszám : 10300002-10638490-49010010 MKB Bank

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai: Cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 26/B.

Telefon: 06(1)2393793  

E-mail: info@archery.hu

Nyitva tartása:

H-P: 10:00 - 21:00

Sz:10:00-20:00

Az általános szerződési feltételek elfogadása
 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
A megrendelés lépései:
 1. A regisztráció menete
 2. A kosár használata
 3. A megrendelés összeállítása
 4. A megrendelés elküldése
 5. A megrendelés visszaigazolása
Az adásvételi szerződés létrejötte
 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. Rendelés visszamondása Rendelését akkor is át kell vennie, ha közben meggondolta magát és nem tart igényt a megrendelt termékekre. Ezt követően visszaküldheti nekünk és amennyiben az áru nem lett használva, nem sérült és ép a csomagolása, természetesen visszatérítjük az árát. Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A rendelés visszamondható, visszaküldhető, abban az esetben, ha az áru fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, ill. a sérült vagy hibás terméket nem tudtuk kicserélni.

Fizetési feltételek

Webshopunkban leadott rendelések utánvétel fizetendők, az áru átvételekor, vagy előreutalással, vagy Paypalon illetve Paylike bankártyás fizetésen keresztül. Személyes átvétel esetén, nyitvatartási időben, üzletünkben fizethetnek bankkártyával is. Számlaigényét személyes átvétel esetén az áru átvételekor szíveskedjen jelezni!

Átvételi módok, szállítási költség Magyarországon

A belföldi csomagokat a Easy-Go Futárszolgálat munkatársai munkanapokon 8 és 18 óra között, előzetes telefonos egyeztetéssel szállítják ki. Amennyiben a rendelés nem fér bele egy standard csomag maximális övméretébe, úgy azt több csomagban fogjuk kézbesíteni. Ez esetben a szállítási költség módosulhat, amiről kollégáink tájékoztatják a vásárlót.

Házhoz szállítás külföldre

Más országokból történő megrendelés esetén a rendelés kifizetése kizárólag előzetes átutalással,vagy bakkártyás vásárlással, illetve Paypal fizetéssel történhet. A szállítási idő általában 3-12 munkanap. A szállítási költséget a Easy-Go Futárszolgálat díjszabása alapján számítjuk. További információért, kérem, lépjen kapcsolatba velünk.

Személyes átvétel

Személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számítunk fel. Rendelését az értesítést követő 5 munkanapon belül személyesen átveheti nyitvatartási időben az alábbi helyszínen:

Magyar Íjász Kft.

1132 Budapest,

Visegrádi utca 26/B.

Tel.: (06-1) 2393793

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Magyar Íjász Kft. 1132 Budapest, Visegrádi utca 26/B.

E-mail: info@archery.hu

Tel.: 06(1)2393793

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállási nyilatkozatminta

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

 1. Alulírott.......................... kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
 2. Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 3. A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

 

Magyar Íjász Kft.

székhely: 1132 Budapest Visegrádi utca 26/b.

cégjegyzékszám: 01 09 958665

adószám: 23291526241

képviseli: Garas Mihály ügyvezető

 

A szerződés tárgyául szolgáló termék/ek megnevezése:

 

...................

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a ......... hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő....7, de legfeljebb egy év. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ....8 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/9...10 alapján a ...11 jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?12

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

1 Megállapította: 383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2015. I. 31-től.

 

2 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2014. VI. 14-től.

 

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

 

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

 

5 A megfelelő jelölendő

 

6 a vállalkozás nevének beillesztése

 

7 két évnél rövidebb határidő esetén beillesztendő

 

8 a vállalkozás nevének beillesztése

 

9 a megfelelő jogszabályhely megjelölése szükséges

 

10 jelölje meg a megfelelőt

 

11 a vállalkozás nevének beillesztése

 

12 a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő beillesztése

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 

 1. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ). Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

 • a vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,

a vásárló által

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelés

A webáruház használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállakozónak szükséges megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető (például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges adatok). A megrendelt termékekről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Adatainak rendszerünkből történő törlését, azok módosítását bármikor írásban kérheti. Minden egyéb, jelen dokumentumban fel nem tűntett kérdésben a hatályos jogszabályok az irányadóak. (lásd még: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződésekre a szerződések részletes szabályairól)